Geplaatst op Geef een reactie

Rode Biet – De Volledige Kweekgids

Rode Biet de Volledige Kweekgids Cover

Rode bieten (Beta vulgaris) of krootjes worden al gekweekt sinds de tijd van de Oude Egyptenaren. Aanvankelijk werden ze vooral gekweekt voor de bladeren, maar sinds de Romeinse tijd werden ze ook gekweekt voor de wortel. Tegenwoordig eten we vooral de wortel, maar de bladeren zijn wel degelijk eetbaar en lekker rauw als gestoofd.

Rode bietjes zijn bijzonder veelzijdig en zijn lekker rauw, gestoomd, gekookt of geroosterd. Zelfs als chips worden ze verwerkt. Ze zijn heel zoet maar hebben ook een karakteristieke ‘aardse’ smaak. Niet iedereen vind die even lekker.

De rode biet is nauwe familie van de suikerbiet en snijbiet of warmoes. Ze wordt altijd als ‘rode’ biet bestempeld, ook al zijn er ook gele, witte of gestreepte soorten!

Soorten Bieten

Rode bieten net geoogst uit de moestuin.

‘Rode’ Biet

De biet waarover ik het ga hebben in deze kweekgids wordt vaak gewoon de ‘rode’ biet genoemd. De meeste soorten zijn inderdaad ook rood, maar er zijn ook gele, witte en zelfs rood-wit gestreepte (de zogenaamde chioggiabietjes) bietjes. Andere benamingen zijn ook ‘krootjes’ of ‘keukenbiet’. Om het verschil met de ander bieten duidelijk te maken krijgt hij vaak de Latijnse naam Beta vulgaris var. esculenta of Beta vulgaris var. ruba.

Naast variatie in kleur is er ook veel variatie in de vorm. Zo zijn er zowel ronde, cilindrische als ‘platte’ bieten.

Hoewel van de rode biet voornamelijk de knol wordt gegeten is ook het blad eetbaar.

Vers geoogste warmoes of snijbiet in vele verschillende kleuren

Snijbiet of Warmoes

Een nauwe verwant van de rode biet is de snijbiet of warmoes. In tegenstelling tot rode biet wordt deze groente heel specifiek voor het blad geteeld. Dit blad is jong lekker in een slaatje of gestoofd en van de oudere bladeren worden vooral de bladstelen gegeten. Deze kunnen bijvoorbeeld klaargemaakt worden als asperges.

Snijbiet komt in vele verschillende kleuren voor zoals rood, wit en groen. De latijnse naam is Beta vulgaris var. cicla.

De kweekgids van warmoes kan je hier lezen.

Suikerbieten en Voederbieten

Andere nauwe verwanten met de rode biet zijn de suikerbiet (Beta vulgaris var. altissima) en de voederbiet (Beta vulgaris var. crassa). Deze twee bieten worden voornamelijk geteeld door landbouwers om suiker te onttrekken of om het vee te voederen. Deze ga je meestal niet terugvinden in de doorsnee zadenwinkel.

Onze Bieten

Standplaats van Rode Biet

Bieten moeten op een plaats met voldoende zonlicht staan. Ook aan de bodem hechten ze veel belang. Deze moet een goede, luchtige structuur hebben.

Zonlicht en Water

Bieten verkiezen een plek met veel zonlicht of in de halfschaduw. Belangrijk is ook dat de temperatuur niet te fel schommelt. Dit kan namelijk voor ‘doorschieten’ zorgen. Hierbij komt de biet te snel in bloei.

Ook wat het water betreft mag er niet te veel schommeling zijn. Beste is een bodem die het water goed vasthoudt, zodat hij altijd een beetje vochtig is. Bieten mogen zeker nooit uitdrogen, dan zijn ze niet meer lekker. Een bodem houdt het water beter vast als hij meer ‘organisch materiaal’ bevat. Dat kan je verbeteren door bijvoorbeeld een groenbemester te zaaien of door het toevoegen van goed verteerde compost.

Bodem en Vruchtwisseling

Een groenbemester of goed verteerde compost zal er ook voor zorgen dat de bodem luchtiger word, wat ook belangrijk is voor de rode biet.

Rode biet groeit goed op alle types bodem. Een pH van tussen 6,5 en 7 is ideaal, een te zure bodem (lage pH) is absoluut nefast.

Rode biet heeft problemen met het opnemen van het sporenelement boor. Een tekort aan boor veroorzaakt de gebreksziekte hartrot. Bieten neemt minder goed boor op in bodems met een hoge pH of met een hoge hoeveelheid organisch materiaal. Jammer genoeg is dat net de type bodem bodem waarin biet goed groeit. Een extra boorbemesting is dus aan te raden wanneer je in het verleden problemen hebt gehad met hartrot.

In het schema wisselteelt met 7 percelen hoort rode biet thuis op het perceel van de wortels en knollen. Rode biet vraagt echter iets meer voeding dan de andere wortels en knollen. Het gedeelte waar je rode biet gaat zaaien mag dus zeker wel wat extra verteerde compost krijgen voor het zaaien, in tegenstelling tot de rest van het perceel. Gebruik je graag meststof, kies dan voor een meststof met extra kalium en geen algemene.

schema wisselteelt
Schema Wisselteelt met de 7 percelen

Rode biet komt twee jaar na de bladgroenten en de kruiden op hetzelfde perceel te staan. Hier heeft misschien ook warmoes of snijbiet gestaan. Aangezien deze nauw verwant is met de rode biet is het afgeraden om deze op exact hetzelfde plekje te zetten. Kies twee verschillende plaatsen op het perceel om rode biet en warmoes te zaaien. Zo krijg je geen gebreks- of vruchtwisselingsziekten.

Rode Biet Zaaien en Verplanten

Rode biet kan je zaaien vanaf ongeveer half maart tot half juli. De bieten die je zaait in maart en april vallen onder de ‘vroege’ teelt, vanaf dan heet het de ‘normale’ teelt. Wanneer je kiest om al vroeg te zaaien dan moet je daar ook geschikte rassen voor kiezen, de zogenaamde ‘vroege’ rassen. Dit zijn rode bieten die goed bestand zijn tegen de warmte van de zomer en het doorschieten. Een typisch vroeg ras is de Egyptische Platronde Rode Biet. Alle rassen kunnen voor de normale teelt gebruikt worden.

Sommige vroege rassen kunnen ook al in de serre of kas voorgezaaid worden vanaf halverwege februari. Belangrijk is dan wel dat de jonge plantjes voldoende zonlicht krijgen.

Bijzonder voor de zaden van bieten is dat het geen echte zaden zijn, maar zaadkluwens. Dit is een groepje van drie of vier zaden die aan elkaar geklit zijn. Dat wil dus zeggen dat er uit elk kluwen meerdere plantjes kunnen ontkiemen. Je gaat dus sowieso moeten uitdunnen.

Voorzaaien en Verplanten

In tegenstelling tot andere wortel- en knolgewassen kan rode biet ook voorgezaaid worden. Dit kan je bijvoorbeeld doen bij een extra vroege teelt of om nog even plaats te sparen op het perceel (bijvoorbeeld bij een voorteelt). Zaai de rode biet dan in potjes of trays die je op een plek met veel zonlicht zet. Druk de aarde goed aan na het zaaien.

Meestal kiemen er van elk zaadkluwen twee of meer zaden. Een paar dagen na het kiemen kan je het sterkste plantje selecteren en de andere weghalen. Dit doe je bij voorkeur door de zwakke kiemen weg te knippen met een fijn schaartje. Probeer niet om de kiemplantjes uit te trekken, je kan namelijk het wortelstelsel van het sterke plantje beschadigen. Gooi de geknipte kiemen niet zomaar weg maar gebruik ze in een slaatje.

Wanneer de zaailingen groot genoeg zijn kan je ze verplanten. Zet ze zo’n 10-12 cm uit elkaar op rijtjes.

Rechtstreeks Zaaien

Je kan de rode bieten ook rechtstreeks zaaien. Zaai ze dan elke 5 à 6 centimeter op rijtjes. Wanneer de bieten ruim 10 cm hoog zijn kan je dan uitdunnen. Zorg ervoor dat je dan ongeveer elke 10-12 cm één plantje overhoudt. De jonge kiemen die uit hetzelfde zaadkluwen zijn gekomen knip je best weg met een fijn schaartje, zoals hierboven beschreven. Gebruik de zaailingen in een slaatje.

Teeltzorgen van Rode Biet

Rode biet is best een gemakkelijke groente. Naast het uitdunnen vereist het niet veel extra werk.

Onkruid Wieden

Onkruid wieden is heel belangrijk op het hele perceel van de wortels en knollen. Snelgroeiend onkruid kan deze lage groenten in de schaduw zetten.

Rode biet houdt ook niet van competitie voor zijn voedingsstoffen. Dan kunnen de knollen vezelig en onsmakelijk worden.

Water Geven

Zorg dat rode biet een constante toevoer van water heeft. In droogte zal hij doorschieten en vezelig worden.

Ziektes

Rode biet heeft heel weinig last van ziektes of plagen. Eén gebreksziekte die wel eens durft voorkomen is hartrot. Hartrot word veroorzaakt door een gebrek aan het mineraal boor. De binnenste blaadjes van de rode biet kleuren zwart en rotten weg. Later krijgt ook de knol zelf zwarte plekken. Je kan dit verhelpen door een extra bemesting met boor. Gebruik ook even geen kalk in je tuin. Dit verhoogt de pH en dat bemoeilijkt de booropname.

Rode Biet Oogsten

Eenmaal klaar om te oogsten (vanaf half juni tot november, afhankelijk van wanneer je zaaide) kan je de rode bieten gemakkelijk uit de grond trekken. Hoe jonger de biet hoe malser, oudere bieten hebben een meer vezelige structuur. Oogst ze bij voorkeur vers. Bieten die je oogst voor de wintervoorraad oogst je ten laatste half november.

Rode Biet Bewaren

Een verse biet kan je een paar dagen bewaren. Wil je ze graag langer bewaren, bijvoorbeeld als wintervoorraad dan kan je ze makkelijk invriezen of inkuilen. Kuil je in, strooi dan zand tussen de bieten en geef af en toe een beetje water. Dit voorkomt dat de bieten uitdrogen en onsmakelijk worden.

Zadenteelt

Rode biet is een tweejarige plant. Dat wil zeggen dat ze pas zaad maken in het tweede jaar. Laat daarom de beste bieten gewoon staan in de winter maar bescherm ze tegen de koude. Je kan ook ingekuilde rode bieten in het voorjaar opnieuw uitplanten zodat ze in de zomer zaad zullen maken.

Let goed op bij de zadenteelt. Rode biet kruist gemakkelijk met elkaar en ook met andere bieten zoals snijbiet en ook suiker- en voederbiet van het nabijgelegen veld.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *